COOKIES na webu DR. OETKER

Tento web uloží soubory cookies do Vašeho zařízení, aby umožnil lepší fungování stránek. Více informací zde.

Hodnocení dodavatelů

Společnost Dr. Oetker vyvinula vlastní systém hodnocení dodavatelů s cílem dlouhodobého udržení kvality výrobků. Tento systém se využívá pro výběr dodavatelů a současně na podporu stávajících dodavatelů při jejich dalším rozvoji.

Náročné kontroly

Dalším důležitým nástrojem – kromě průběžného hodnocení – je audit dodavatelů. Audit představuje vícestupňový proces, který probíhá podle jednotného mezinárodního systému: nejprve se koná vlastní hodnocení dodavatelů na základě dotazníku specifického pro daný obor. Tyto otázky podtrhují požadavky společnosti Dr. Oetker v následujících oblastech: kvalita, bezpečnost, zdraví, životní prostředí, lidská práva, pracovní podmínky a boj proti korupci. Kromě toho navštěvují auditoři výrobní závody a na základě prohlídky celého závoru prozkoumávají dodržování požadovaných standardů přímo na místě.

Na závěr probíhá hodnocení auditu. Po úspěšném provedení auditu dodavatelů následují pravidelné návštěvy u dodavatelů. Pokud dodavatel nesplnil stanovené požadavky, je stanoven plán opatření a určena časová lhůta, v jejímž průběhu musí dodavatel realizovat nápravu. Tímto způsobem jsou standardy společnosti Dr. Oetker závazné i u dodavatelů, jsou ze strany dodavatelů akceptovány a je zabezpečeno jejich dodržování.

Pokud se ukáže, že některý dodavatel nedodržuje pravidla Dr. Oetker nebo porušuje zákonná ustanovení, zahájí společnost Dr. Oetker připomínkové řízení a případně dodavatele zablokuje. Sankce vůči dodavateli mohou vést až k úplnému ukončení obchodního vztahu s dodavatelem.