COOKIES na webu DR. OETKER

Tento web uloží soubory cookies do Vašeho zařízení, aby umožnil lepší fungování stránek. Více informací zde.

Nákupní standardy

Naplnění motta společnosti „Kvalita je nejlepší recept“ začíná již při nákupu surovin. Společnost Dr. Oetker vyvinula své vlastní nákupní standardy. Tyto standardy pomáhají nejenom zajišťovat dlouhodobě vysokou kvalitu výrobků Dr. Oetker, ale zaměřují se také na společenskou odpovědnost a ochranu životního prostředí na straně dodavatelů. 

"Food-Standard" společnosti Dr. Oetker

Standard, který společnost Dr. Oetker zavedla, a který je prezentován pod názvem Food-Standard, popisuje a stanovuje závazná kritéria pro výběr dodavatelů. Dodavatelé surovin musí kromě jiného prokázat, že mají zaveden funkční, prověřený a zdokumentovaný systém sledovatelnosti podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 178/2002. Tento standard bere v úvahu také požadavky na ochranu zvířat a zachování ohrožených druhů zvířat.

Dodavatelé jsou například povinni prokázat, že drůbeží maso a vejce pocházejí výhradně z chovu na podestýlce nebo ve volném výběhu. V případě masa a masných výrobků je použití antibiotik povoleno výhradně na léčbu onemocnění zvířat. Dodavatelé společnosti Dr. Oetker nesmějí antibiotika ani jiné prostředky používat na podporu výkrmu nebo růstu.

Firma Dr. Oetker v celé Evropě je zapojena do programu RSPO, to znamená, že pokud používá ve výrobcích palmový olej, je vždy jen od takových výrobců, kteří pěstují palmy v souladu s trvale udržitelným rozvojem. Jedná se o dlouhodobý projekt a všichni dodavatelé Dr. Oetker jsou do něho zapojeni. Všichni dodavatelé poskytli certifikát RSPO CSPO a průběžné aktualizace těchto certifikátů.

Společnost Dr. Oetker nepoužívá žádné geneticky modifikované suroviny.

Mezinárodní příručka pro dodavatele

Ve smyslu své společenské odpovědnosti dbá společnost Dr. Oetker také na dodržování sociálních standardů v dodavatelském řetězci. Společnost Dr. Oetker sestavila pro tento účel mezinárodní příručku pro dodavatele, která je součástí všech smluv s dodavateli. Všichni obchodní partneři společnosti Dr. Oetker se musí zavázat, že budou při výrobě dodržovat určité sociální standardy a že budou dbát na to, aby i pracovní podmínky u jejich subdodavatelů odpovídaly těmto standardům. Požadované standardy jsou v souladu s ustanoveními Mezinárodní organizace práce. Společnost Dr. Oetker nestrpí v závodech dodavatelů a jejich subdodavatelů práci dětí ani nucenou práci. Týdenní pracovní doba a maximální přípustná denní doba musí být přinejmenším v souladu s národními právními předpisy a směrnicemi. Kromě toho musí být mzda v souladu se zákonnou minimální mzdou.