Flag

O Dr. Oetker

Naše týmy
Více

Dr. Oetker

Naše tímy
Viac
Dr. Oetker
Naše týmy

Zjistěte, jaké možnosti Vám nabízíme pro Váš rozvoj a individuální kariéru podle Vašeho gusta. Zažijte jedinečnou atmosféru, v níž, spolu s kompetentními kolegy, můžete samostatně jednat, využívat prostor pro iniciativu a realizovat nápady. Poznejte, co to znamená, když se kvalitou utváří budoucnost. Navzdory, nebo snad právě díky mezinárodnímu duchu jsme zůstali tím, čím jsme již od svého založení roku 1891 – rodinným podnikem, který sází na kvalitu. Ve firmě Dr. Oetker objevíte potenciál své osobní kariéry. Těšíme se na Vás!

Picture -

Jozef Debrecký

Generální ředitel

Proč jste si vybral společnost Dr. Oetker jako zaměstnavatele? Jak jste se ke své práci ve společnosti Dr. Oetker dostal?

Krátce po roce 1989 jsem pracoval v jedné zahraniční společnosti, kde jsem přišel do obchodního kontaktu s firmou Dr. Oetker. Zanedlouho jsem dostal nabídku stát se jejím generálním ředitelem pro Česko a Slovensko, kde firma právě začínala budovat svoje dceřiné společnosti. Takže mohu říct, že jsem byl ve správný čas na správném místě.

Co považujete na práci vaší a vašeho oddělení za nejzajímavější?

Všechno. Dostal jsem jedinečnou kariérní příležitost pracovat na vysoké manažerské pozici v podmínkách velké nadnárodní společností se 100letou tradicí. Je úžasné a motivující stát se součástí tohoto úspěšného příběhu a přispět k tomu, že Dr. Oetker Česko a Slovensko patří dnes k nejlepším v celé skupině.

Proč se podle vašeho názoru naše společnost Dr. Oetker opakovaně umisťuje na seznamu nejlepších zaměstnavatelů světa podle Forbes?*

Protože si uvědomujeme, jak důležití jsou pro úspěch a rozvoj firmy její zaměstnanci. Pokud chcete v dnešním globálním světě uspět v soutěži s těmi nejlepšími, musíte mít i něco navíc. A v oblasti lidských zdrojů je to udržitelná „Unique Dr. Oetker Culture“ vytvářená našimi majiteli, manažery a ostatními zaměstnanci.

Picture -

Jana Popluhárová

Finance Executive Manager Senior

Proč jste si vybrala společnost Dr. Oetker jako zaměstnavatele? Jak jste se ke své práci ve společnosti Dr. Oetker dostala?

Zaměstnání ve společnosti Dr. Oetker jsem získala úplnou náhodou v srpnu 1992, místo v oddělení odbytu mi výměnou nabídla moje kamarádka, kterou sem přijali, ale ona dostala pro ní atraktivnější nabídku v oblasti pojišťovnictví. Samozřejmě jsem značku Dr. Oetker znala, ještě z bývalého Tuzexu, kde se dovážené výrobky z Německa prodávaly v době socializmu. Po dobu svého působení ve společnosti Dr. Oetker jsem prošla, kromě oddělení marketingu a prodeje, všemi odděleními a od roku 2007 pracuji ve finančním oddělení.

Co považujete na práci vaší a vašeho oddělení za nejzajímavější?

Práci na finančním oddělení považuji za zajímavou z toho důvodu, že nejde o rutinní činnost. V posledních letech se oblast financí ve společnosti Dr. Oetker velmi změnila a přizpůsobujeme se novým trendům v této oblasti. Zároveň považuji za velice zajímavou i daňovou problematiku, s kterou jsme moji kolegové a já konfrontováni při účtování každé faktury.

Proč se podle vašeho názoru naše společnost Dr. Oetker opakovaně umisťuje na seznamu nejlepších zaměstnavatelů světa podle Forbes?*

Společnost Dr. Oetker byla vždy rodinnou firmou, která si vážila svých zaměstnanců - dlouholetých i nových, z kterých se postupně stávali dlouholetí pracovníci. V posledních letech se postupně mění Dr. Oetker na společnost, která je pro mladé lidi se zájmem o moderní oblasti, atraktivní - v souvislosti s rozvojem digitálních technologií, nových trendů v oblasti marketingu a prodeje apod. Dr. Oetker podporuje nové trendy taktéž v oblastech, které dnes zaujímají důležité místo ve vnímaní mnoha lidí - ekologie a udržitelnost. A i proto jsou zaměstnanci, kteří zde pracují, se svou prací spokojení, včetně mě.

Picture -

Zdeněk Kvinta

Marketing Executive Manager Senior

Proč jste si vybral společnost Dr. Oetker jako zaměstavatele? Jak jste se ke své práci ve společnosti Dr. Oetker dostal?

Měl jsem tu příležitost studovat dva semestry vysoké školy v městě Bielefeldu, které je i sídlem firmy Dr. Oetker. Když jsem objevil na trhu nabídku do marketingu firmy Dr. Oetker v ČR, kterou jsem za pobytu v Německu sledoval, neváhal jsem ani chvíli. Práce pro Dr. Oetker je pro mě srdeční záležitost.

Co považujete na práci vaší a vašeho oddělení za nejzajímavější?

Marketing tvoří budoucnost naší firmy. Bez marketingu by nebyl úspěch firmy Dr. Oetker. Je opravdu motivující být při tom.

Proč se podle vašeho názoru naše společnost Dr. Oetker opakovaně umisťuje na seznamu nejlepších zaměstnavatelů světa podle Forbes?*

Dr. Oetker je spolehlivý a čestný zaměstnavatel. Firma Dr. Oetker je schopna připravit pro kvalitní zaměstnance kvalitní a kompetitivní podmínky práce. Přijďte, nebudete litovat.

Picture -

Čeněk Dolák

Sales Executive Manager Senior

Proč jste si vybral společnost Dr. Oetker jako zaměstnavatele? Jak jste se ke své práci ve společnosti Dr. Oetker dostal?

Do společnosti jsem nastoupil v roce 1996. Tehdy se jednalo o malou, ovšem ambiciózní společnost v ČR. Byl jsem osloven lokálním manažerem prodeje s nabídkou rozvíjet distribuci a prodeje výrobků Dr. Oetker na Moravě. Rád jsem tuto pracovní nabídku přijal.

Co považujete na práci vaší a vašeho oddělení za nejzajímavější?

Práce v oddělení prodeje je dynamická a nesmírně pestrá. Pracujeme nejen v zázemí vlastní společnosti, ale i v prostoru našich odběratelů, kde prosazujeme naše obchodní modely. Je výzvou přijmout odpovědnost za klíčová obchodní rozhodnutí a zdravý růst obratů.

Proč se podle vašeho názoru naše společnost Dr. Oetker opakovaně umisťuje na seznamu nejlepších zaměstnavatelů světa podle Forbes?*

Duch rodinné společnosti se promítá v osobním přístupu ke každému zaměstnanci. Ten pocit, že je vám nasloucháno a že jste součástí úspěšné firmy je prostě skvělý. Ambiciózní smýšlení společnosti přináší nové výzvy a otevírá nové příležitosti k seberealizaci.

Picture -

Karel Bláha

Supply Chain & Production Executive Manager Senior

Proč jste si vybral společnost Dr. Oetker jako zaměstavatele? Jak jste se ke své práci ve společnosti Dr. Oetker dostal?

Hledal jsem stabilního zaměstnavatele s dlouhodobou perspektivou zaměstnání. To, že se jedná o známou německou firmu s dlouholetou tradicí a zkušenostmi bylo pro mě lákavé. O možnosti zajímat se o pracovní místo ve společnosti Dr. Oetker jsem se dozvěděl z inzerátu společnosti na základě rozhodnutí o vybudování výrobního závodu v Kladně.

Co považujete na práci vaší a vašeho oddělení za nejzajímavější?

Naše oddělení zajišťuje komplexní řetězec činností od nákupu surovin, obalů a hotových výrobků, přes vlastní výrobu až po distribuci veškerého zboží do obchodů a obchodních řetězců po celé České a Slovenské republice. Pracujeme s konkrétními produkty a náš tým je důležitou součástí procesu, který se podílí na úspěšném hospodaření celé společnosti.

Proč se podle vašeho názoru naše společnost Dr. Oetker opakovaně umisťuje na seznamu nejlepších zaměstnavatelů světa podle Forbes?*

Firma Dr. Oetker dlouhodobě nabízí stabilní pracovní podmínky pro všechny zaměstnance, kteří jsou připraveni dodržovat pracovní standardy společnosti. Nedílnou součástí je i pozitivní vzájemný vztah všech pracovníků společnosti, bez ohledu na pracovní umístění v hierarchii firmy. Důležitým prvkem je i vybudování vědomí, že každý zaměstnanec je důležitým článkem celého řetězce činností firmy a že výsledky jeho práce se promítají do výsledku hospodaření celé společnosti.

Picture -

Helena Líbová Ondroušková

QM & Development Executive Manager

Proč jste si vybrala společnost Dr. Oetker jako zaměstnavatele? Jak jste se ke své práci ve společnosti Dr. Oetker dostala?

V roce 1998 se otvíral nově závod Dr. Oetker v Kladně. Zrovna jsem ukončila studium na vysoké škole a zaujal mě tedy inzerát hledající vývojáře práškových výrobků. Seznámila jsem se více se společností Dr. Oetker a přihlásila se. Práci vývojáře nejen práškových směsí (vyvíjela jsem i zmrazené pizzy) jsem pak dělala až do roku 2012. Jako vývojář již nepracuji, posunula jsem se do oddělení kontroly kvality a vývoj mám na starosti. 

Co považujete na práci vaší a vašeho oddělení za nejzajímavější?

Práce je velmi rozmanitá. Jako manažer kvality sleduji hygienické a kvalitativní ukazatele našich výrobků, spolupodílím se na nastavování výrobních procesů, řeším s vývojářkami hledání a používání nových a alternativních surovin a zaštiťuji ISO standardy, které máme ve výrobě nastavené. Dále se musím orientovat v evropské, české a slovenské potravinářské legislativě. 

Proč se podle vašeho názoru naše společnost Dr. Oetker opakovaně umisťuje na seznamu nejlepších zaměstnavatelů světa podle Forbes?*

Dr. Oetker klade důraz na kvalitu svých výrobků a tato dlouhodobá perspektiva přitahuje zaměstnance, kteří chtějí pracovat pro společnost s pevnými základy. Každý zaměstnanec má klid na svou práci, je to místo, kde se dbá na rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Zaměstnanci jsou hrdí na produkty, které společnost nabízí.

Picture -

Roman Adamec

People & Culture Executive Manager

Proč jste si vybral společnost Dr. Oetker jako zaměstnavatele? Jak jste se ke své práci ve společnosti Dr. Oetker dostal?

Dr. Oetker pro mě vždy byl synonymem pudingu, zákusku, který jsem jako dítě miloval, a mám rád dodnes. Proto, když jsem se v roce 2011 dozvěděl, že probíhá výběrové řízení na pozici HR ředitele, byla to pro mne jasná volba, a tak trochu i splnění dětského snu. To vše podpořilo vědomí, že firma Dr. Oetker je stabilní atraktivní zaměstnavatel s dlouhodobou perspektivou ve svém oboru.

Co považujete na práci vaší a vašeho oddělení za nejzajímavější?

Práce v oddělení People & Culture je velmi rozmanitá. Zahrnuje celou řadu personálních procesů od náboru, výběru, zapracování, motivace, vzdělávání a rozvoje, hodnocení, karierního plánování, odměňování a benefity. Nejde ovšem o rutinní procesy, ale především o hledání nových možností a inovativních přístupů, které podporují různorodé pracovní týmy, well-being v pracovním procesu a pomáhají plnit obchodní cíle společnosti.

Proč se podle vašeho názoru naše společnost Dr. Oetker opakovaně umisťuje na seznamu nejlepších zaměstnavatelů světa podle Forbes?*

Společnost Dr. Oetker je rodinná firma, která si váží svých zaměstnanců a pečuje o ně. Podporuje firemní kulturu, kde se lidé mohou rozvíjet v inspirativním, rozmanitém a bezpečném pracovním prostředí. Společnost garantuje rovná práva všem, podporuje různorodost týmů, nulovou toleranci vůči diskriminaci a obtěžování, zajišťuje všem zaměstnancům bezpečné a atraktivní pracovní prostředí a klade důraz na spravedlivé odměňování.

* Dle průzkum firmy Forbes ve spolupráci se společností Statista se Dr. Oetker v roce 2023 již čtvrtým rokem po sobě umístil na seznamu nejlepších zaměstnavatelů světa. Společnost Dr. Oetker obsadila 1. místo v potravinářském sektoru a celkově se umístila na 26. místě.

Naše výrobky

Sledujte nás
Sledujte Dr. Oetker na sociálních sítích