Flag

O Dr. Oetker

Compliance
Více
O Dr. Oetker
Etický kodex společnosti Dr. Oetker

Organizace Compliance a Systém nahlašování porušení zákona

Společnost Dr. Oetker, spol. s r.o. je součásti skupiny Oetker Group.

Etické a zákonné chování je pro Oetker Group nejvyšší prioritou při jejich vlastních obchodních aktivitách i ve vztazích se všemi obchodními partnery a zákazníky. Z důvodu značného mezinárodního růstu Oetker Group a stále rozsáhlejších zákonných požadavků nabylo téma compliance mnohem větší důležitosti. Proto byl pro celou Oetker Group vytvořen systém vnitropodnikových směrnic a organizačních opatření, známý také jako Compliance Management System.

V rámci tohoto systému byla zřízena organizace Compliance s compliance úředníky, kteří vystupují jako neutrální a nezávislé kontaktní osoby pro jakékoli dotazy týkající se problematiky compliance.

Skupina Oetker Group dále zavedla postup pro oznamovatele, který umožňuje jednotlivcům, společnostem a dalším organizacím nahlašovat porušování platných zákonů (např. úplatky, podvody, porušování lidských práv a ekologických předpisů), vnitřních směrnic skupiny Oetker Group (např. Kodexu chování) nebo Kodexu chování dodavatelů Oetker Group, případně obavy ohledně možného nebo skutečného porušení těchto předpisů.

Máte-li jakékoli informace o možných porušeních zákona týkajících se skupiny Oetker Group, máte různé možnosti, jak nám své informace zaslat, a to zcela anonymně prostřednictvím našeho Compliance Hotline systému.

Picture -

K dispozici jsou následující kanály pro oznamování:

 • Compliance Hotline skupiny Oetker Group – odesílání anonymních zpráv
  https://coho.oetker-group.com
 • Oznámení e-mailem organizaci Compliance ve skupině Oetker Group
  compliance@oetker-group.com
 • Oznámení dopisem na adresu
  Dr. August Oetker KG
  Corporate Compliance Committee
  Lutterstraße 14
  33617  Bielefeld
  Německo (Germany)
 • Telefonické oznámení s využitím (bezplatné) telefonní služby prostřednictvím hlasové zprávy
 •  Oznámení zaměstnanců skupiny Oetker Group směrované vedení, nadřízenému, compliance úředníkovi (skupiny) nebo jiné určené kontaktní osobě příslušné pobočky (např. v rámci osobního rozhovoru).

Záležitost pečlivě prověříme a přijmeme nezbytná opatření.

V rámci interních pravidel máme definované interní odpovědnosti a vyřizování podnětů a stížností.

Sledujte nás
Sledujte Dr. Oetker na sociálních sítích