COOKIES na webu DR. OETKER

Tento web uloží soubory cookies do Vašeho zařízení, aby umožnil lepší fungování stránek. Více informací zde.

Výroba orientovaná na ochranu životního prostředí

Trvalé zlepšování a zefektivňování výrobních procesů a s tím související odpovědná spotřeba zdrojů – to je jedna z významných součástí závazku společnosti Dr. Oetker v oblasti kvality. Nezbytným předpokladem jsou efektivní a moderní výrobní závody a právě tak i trvalá minimalizace vlivů výrobního procesu na půdu, vzduch a vodu.

Ekologická bilance podniku

Pravidelná ekologická bilance provozu dokumentuje všechny přicházející a odcházející toky surovin a energií v průběhu každého roku. Ekologická bilance přináší přesný přehled o vlivech podnikatelské činnosti na životní prostředí. Umožňuje identifikovat slabá místa související se ochranou životního prostředí, stanovit nové cíle a přesně kontrolovat jejich dosahování. Úspěšně realizovaná opatření jsou potom přenášena na pracoviště s podobnými procesy.

Obaly

  Obaly

Již ve fázi vývoje jsou prozkoumávány všechny vlivy obalů na životní prostředí. Kromě skla a plastů využívá společnost Dr. Oetker jako obalový materiál především karton a papír. Přepravní obaly jsou zhotoveny především ze stoprocentně recyklovatelné vlnité lepenky a z pružné fólie. Papír a lepenka zaujímají se svými 70% největší podíl z celkového množství obalových materiálů používaných společností Dr. Oetker.

Obaly plní v potravinářském průmyslu důležité funkce. Slouží jako záruka hygieny a jako ochrana kvality, chutí a vůní výrobků. Obaly významnou měrou přispívají ke špičkové kvalitě výrobků Dr. Oetker. Kromě toho poskytují spotřebitelům důležité informace o výrobku, o jeho přípravě a použití.

Obaly uvedené námi na trh splňují podmínky pro uvádění obalů na trh stanovené zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech, přičemž postup posuzování bodů 1 až 5 je ve shodě s normou ČSN EN 13427.

Odpad

Ve výrobním závodě společnosti Dr. Oetker vznikají různé typy odpadů. Společnost Dr. Oetker vynakládá značné finanční prostředky na třídění odpadů v závodech až na 10 různých složek. Značná část přetříděných odpadů (min. 40 %) je prodávána k dalšímu využití jako druhotná surovina.

Odpadní vody

Veškeré odpadní vody z výrobních závodů Dr. Oetker splňují zákonem předepsané limity znečištění.

Emise

  Emise

Společnost Dr. Oetker dbá na snížení spotřeby energií, které mohou zapříčinit znečištění ovzduší, což vede k průběžnému snižování především emisí CO2, které mohou být vypočítány a kontrolovány ve vztahu k vyrobenému množství. 

Úspora emisí za rok 2016