Výroba orientovaná na ochranu životního prostředí

Trvalé zlepšování a zefektivňování výrobních procesů a s tím související odpovědná spotřeba zdrojů – to je jedna z významných součástí závazku společnosti Dr. Oetker v oblasti kvality. Nezbytným předpokladem jsou efektivní a moderní výrobní závody a právě tak i trvalá minimalizace vlivů výrobního procesu na půdu, vzduch a vodu.

Ekologická bilance podniku

Pravidelná ekologická bilance provozu dokumentuje všechny přicházející a odcházející toky surovin a energií v průběhu každého roku. Ekologická bilance přináší přesný přehled o vlivech podnikatelské činnosti na životní prostředí. Umožňuje identifikovat slabá místa související se ochranou životního prostředí, stanovit nové cíle a přesně kontrolovat jejich dosahování. Úspěšně realizovaná opatření jsou potom přenášena na pracoviště s podobnými procesy.

Obaly

  Obaly

Již ve fázi vývoje jsou prozkoumávány všechny vlivy obalů na životní prostředí. Kromě skla a plastů využívá společnost Dr. Oetker jako obalový materiál především karton a papír. Přepravní obaly jsou zhotoveny především ze stoprocentně recyklovatelné vlnité lepenky a z pružné fólie. Papír a lepenka zaujímají se svými 70% největší podíl z celkového množství obalových materiálů používaných společností Dr. Oetker.

Obaly plní v potravinářském průmyslu důležité funkce. Slouží jako záruka hygieny a jako ochrana kvality, chutí a vůní výrobků. Obaly významnou měrou přispívají ke špičkové kvalitě výrobků Dr. Oetker. Kromě toho poskytují spotřebitelům důležité informace o výrobku, o jeho přípravě a použití.

Obaly uvedené námi na trh splňují podmínky pro uvádění obalů na trh stanovené zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech, přičemž postup posuzování bodů 1 až 5 je ve shodě s normou ČSN EN 13427.

Odpad

Ve výrobním závodě společnosti Dr. Oetker vznikají různé typy odpadů. Společnost Dr. Oetker vynakládá značné finanční prostředky na třídění odpadů v závodech až na 10 různých složek. Značná část přetříděných odpadů (min. 40 %) je prodávána k dalšímu využití jako druhotná surovina.

Odpadní vody

Veškeré odpadní vody z výrobních závodů Dr. Oetker splňují zákonem předepsané limity znečištění.

Emise

Emise

Společnost Dr. Oetker dbá na snížení spotřeby energií, které mohou zapříčinit znečištění ovzduší, což vede k průběžnému snižování především emisí CO2, které mohou být vypočítány a kontrolovány ve vztahu k vyrobenému množství.

Úspora emisí za rok 2021

Souhlas se sledováním

Byli bychom rádi za Váš souhlas, abychom my a naši partneři mohli používat soubory cookies a podobné technologie a mohli díky tomu pochopit, jak naše internetové stránky využíváte. Umožní nám to lépe porozumět vašemu uživatelskému chování a můžeme mu naše internetové stránky přizpůsobit. Dále bychom spolu s našimi partnery rádi používali tyto údaje pro vytváření personalizovaných nabídek na jejich platformách.

Pokud s tím souhlasíte, klikněte, prosím, na „Souhlasím“. Váš souhlas výslovně zahrnuje také případné předání údajů do Spojených států amerických (dále jen „USA“) ve smyslu článku 49 GDPR. Podrobnější informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů, zde najdete také další informace o předávání dat poskytovatelům technologií a partnerům v USA. Svůj názor můžete změnit kdykoliv.

Nezbytné funkce

K zajištění základních funkcí našich internetových stránek potřebujeme soubory cookies a podobné technologie. Patří sem např. uložení těchto nastavení. Jejich využití je zcela nezbytné, proto tuto možnost nelze vypnout.

Vždy aktivní
Analytika a personalizace

Dále bychom se rádi dozvěděli, jak využíváte naše internetové stránky, abychom je pro vás a ostatní uživatele mohli optimalizovat. Pro tento účel používáme soubory cookies a podobné technologie sledující chování uživatelů, což nám pomáhá vylepšit pro Vás naši nabídku.

Využíváme také poskytovatele technologií, kteří mohou zpracovávat vaše údaje v USA. V takovém případě existuje potenciální riziko, že bezpečnostní služby USA mohou získat přístup k Vašim osobním údajům ve velkém rozsahu a bez předchozího upozornění a že proti tomu nebudete moci podniknout účinné právní kroky v USA.

Ano

Odmítám

(Re-)Marketing / sdílení údajů se třetími stranami

Pro uzpůsobení našich marketingových kampaní vašim potřebám potřebujeme shromáždit údaje o tom, jak se na naše internetové stránky dostáváte a jak interagujete s našimi reklamami. Díky tomu pro Vás můžeme vytvářet nejen lepší reklamy, ale i samotný obsah. Naši marketingoví partneři tyto informace používají také ke svým vlastním účelům, např. k personalizaci Vašeho účtu nebo profilu na jejich platformě.

Spolupracujeme také s partnery, kteří mohou zpracovávat vaše údaje v USA. V takovém případě existuje potenciální riziko, že bezpečnostní služby USA mohou získat přístup k Vašim osobním údajům ve velkém rozsahu a bez předchozího upozornění a že proti tomu nebudete moci podniknout účinné právní kroky v USA.

Ano

Odmítám