Dr. Oetker se úplně stahuje z Ruska

Výrobce značkových potravin Dr. Oetker se stahuje kompletně z ruského trhu.

Společnost Dr. Oetker ihned po započetí ruské agrese zastavila export do Ruska a všechny investice do sesterské ruské firmy Dr. Oetker. Výrobní závod Dr. Oetker ve městě Belgorod vyráběl pouze základní potraviny jako droždí a kypřicí prášek pro ruské spotřebitele.

V současnosti Dr. Oetker prodal podíly ve své firmě lokálnímu ruskému managementu a tím své podnikání v Rusku ukončil.

Dr. Oetker ostře odsuzuje ruskou invazi do suverénního demokratického státu Ukrajiny a požaduje ukončení války a nastolení míru.


Pro více informací pište dotazy na e-mail: Zdenek.Kvinta@oetker.com

Zdeněk Kvinta
Marketing Executive Manager Senior

Dr. Oetker podporuje zavedení Nutri-Score v ČR

V době, kdy Evropa a celý svět čelí vážné krizi způsobené pandemií onemocnění covid-19, je zdraví občanů důležitější víc než kdy předtím. Přestože se v tuto chvíli všechna pozornost soustředí na bezprostřední hrozby, které virus představuje, je nutné se současně zabývat i naléhavými společenskými otázkami, které souvisejí s nevyváženou stravou a špatnou životosprávou a jejich neblahými dopady na zdraví občanů. Špatná životospráva, nadváha či obezita jsou jedny z nejvýznamnějších celosvětových zdravotnických problémů současnosti. Světová zdravotnická organizace považuje obezitu za epidemii 21. století a jedno z nejzávažnějších chronických onemocnění. Podílí se na vzniku nádorových onemocnění, ale také na vzniku srdečně-cévních onemocnění, hypertenze, diabetu mellitu 2. typu a dalších závažných onemocnění. V neposlední řadě s tím souvisí i značné přímé a nepřímé náklady, které významnou měrou zatěžují zdravotnický a sociální systém. Dnes už nikdo nepochybuje, že zdravá životospráva hraje klíčovou roli při udržování veřejného zdraví a dobré kondice společnosti. Z tohoto důvodu se poskytování jasných a srozumitelných nutričních informací na obalech potravinářských výrobků jeví jako jeden z nejefektivnějších nástrojů na podporu zdravé životosprávy.

Naléhavost problému reflektuje i nedávno přijatá strategie EU známá jako „Z farmy na stůl“, která jako jeden ze základních principů zavádí zdravé a cenově dostupné potraviny získávané udržitelným způsobem. Strategie klade zvláštní zřetel na nutriční označování potravin za účelem informovaného výběru spotřebitelů a jejich motivace ke zdravé životosprávě. Z tohoto důvodu se EK zavázala přijmout povinné harmonizované označování výživové hodnoty potravin do konce roku 2022.

Vědoma si všech těchto celospolečenských výzev přijala společnost Dr. Oetker počátkem roku 2021 Chartu udržitelnosti. Jedním z důležitých cílů této Charty je maximální transparentnost vůči spotřebitelům.
Dr. Oetker plánuje zaručit úplnou transparentnost ohledně výživových hodnot a složení ve výrobcích. Dále chce Dr. Oetker nabídnout k mnoha výrobkům zdravější alternativy. Investice do inovovaných nutričně vylepšených výrobků započne co nejdříve. Více k tomuto tématu: https://www.oetker.cz/udrzitelnost/nase-potraviny/uvod

Maximální transparentnost vůči spotřebitelům považuje společnost Dr. Oetker za klíčovou. Desítky studií realizovaných za uplynulé období jasně prokázaly, že nejefektivnější a preferovaný systém označování výživové hodnoty potravin a nápojů v Evropě je systém Nutri-Score. Schéma klasifikuje produkty podle jejich výživového profilu do pěti barevně rozlišených kategorií a vyniká srozumitelností. V současnosti toto označení podporuje většina členských států EU s perspektivou jeho dalšího rozšíření do celé EU. Už dnes se používá v Belgii, Německu, Francii, Lucembursku, Holandsku, Španělsku, Švýcarsku a Portugalsku či v dalších zemích.


Pro více informací pište dotazy na e-mail: Zdenek.Kvinta@oetker.com

Zdeněk Kvinta
Marketing Executive Manager Senior

Dr. Oetker představuje cíle udržitelnosti

Projekty Charty udržitelnosti společnosti Dr. Oetker jsou již v plném proudu.

Kladno, 8. 4. 2021

Společnost Dr. Oetker se vždy chovala odpovědně a udržitelné jednání vnímá jako součást samotné podstaty firmy. Teď své ambiciózní cíle v oblasti udržitelnosti shrnula v Chartě udržitelnosti. Mezi jinými chce Dr. Oetker dosáhnout klimatické neutrality, omezit plasty a zajistit úplnou recyklovatelnost svých obalů. Dále firma investuje velké částky do nutričních profilů svých výrobků.

„Jako rodinná potravinářská firma s výrobními a distribučními společnostmi na všech světadílech jsme si vědomi naší velké odpovědnosti vůči lidem i přírodě. Implementací Charty udržitelnosti podporuje Dr. Oetker vyvážený životní styl našich zákazníků, zajišťuje spravedlivé a udržitelné podmínky v celém dodavatelském řetězci a současně minimalizuje svou ekologickou stopu. Dr. Oetker zůstává věrný své nejsilnější stránce – vyrábět kvalitní potraviny udržitelným způsobem s výbornou chutí a nabízet svým zákazníkům stále vhodnější řešení jejich potřeb v rámci sortimentu Dr. Oetker,“ říká Dr. Albert Christmann, předseda představenstva společnosti.

Tři základní pilíře Charty udržitelnosti

Práce na Chartě udržitelnosti, která zahrnuje celkem 27 projektů, byly zahájeny v roce 2020. Charta udržitelnosti zastřešuje mezioborové týmy, pracující na dosažení ambiciózních cílů udržitelnosti. Jednotlivé cíle jsou přiřazeny třem základním pilířům: Our Food (Naše potraviny), Our World (Náš svět) a Our Company (Naše firma).

Our Food se zaměřuje na přístup, který našim zákazníkům umožní vést udržitelný životní styl orientovaný na zdraví. Dr. Oetker mimo jiné posílí své současné aktivity a bude pokračovat ve vývoji zdravějších potravin. Do roku 2025 chce firma mimo jiné optimalizovat nutriční profily svých výrobků a například až o 20 procent snížit používání cukru, soli a tuků.

Our World spojuje všechny činnosti, kterými Dr. Oetker pozitivně ovlivňuje sociální a environmentální dopad svých firemních aktivit. Do roku 2022 dosáhne firma ve všech závodech klimatické neutrality. Plýtvání potravinami, které může Dr. Oetker přímo ovlivnit, bude do roku 2025 sníženo o 25 procent. S cílem zajistit do roku 2025 recyklovatelnost všech obalových materiálů firma také zásadně přispívá k redukci plastového odpadu. Dále Dr. Oetker plánuje zajistit udržitelnost svých dodavatelských řetězců – jak sociální, tak ekologickou.

Our Company se vztahuje k zaměstnancům Dr. Oetker: Firma je nadále sociálním zaměstnavatelem, zajišťuje rovnost a podporuje rozmanitost. Dr. Oetker zavede nový systém řízení, odpovídajícím mezinárodně uznávanému standardu ISO 45001, jehož cílem je úplné zamezení pracovním úrazům do roku 2025.

Všechny cíle a doplňující informace najdete v angličtině na: www.oetker.com/sustainability

Zaměření na potřeby zákazníků

Při vytváření svých cílů myslí Dr. Oetker pochopitelně i na své zákazníky, jak vysvětluje Dr. Judith Güthoff, vedoucí oddělení Sustainability & Compliance ve společnosti Dr. Oetker: „Kromě našich vlastních přesvědčení jsou důležitým základem pro cíle, které jsme si stanovili v Chartě udržitelnosti, výsledky interních průzkumů a zpětná vazba od našich zákazníků. Dr. Oetker se vždy zaměřoval na zákazníka. Je proto přirozené, že chceme znát jeho názor a zohlednit jeho přání. V tomto kontextu je Charta udržitelnosti společnosti Dr. Oetker také odrazem společenského vývoje, jehož cílem je zaměřit naše jednání na ochranu klimatu, dobré životní podmínky zvířat a rozmanitost. Naše jednání zároveň odráží narůstající zájem veřejnosti o zdraví. Zákazníci o jídle více přemýšlejí a je pro ně čím dál důležitější udržitelnost stravy. To zohledňujeme v našich cílech udržitelnosti.“

O společnosti Dr. Oetker

V rámci skupiny Oetker Group zastřešuje Dr. Oetker řadu výrobních a distribučních společností. Ty jsou aktivní ve více než 40 zemích světa a kromě hlavního trhu v Evropě působí také v Severní a Jižní Americe, Africe, Asii a Austrálii. Ve finančním roce 2019 dosáhly společnosti Dr. Oetker a Conditorei Coppenrath & Wiese tržby 3,39 miliard EUR. Dr. Oetker a Coppenrath & Wiese zaměstnávají po celém světě více než 16 200 lidí – z toho asi 199 v ČR. Rodinná firma Dr. Oetker, založená před 130 lety v Bielefeldu, je v potravinářském průmyslu jednou z předních firem prodávajících značkové zboží. Rozmanitá škála výrobků zahrnuje asi 300 položek v České republice a více než 4000 po celém světě. Jedná se mimo jiné o přísady, směsi a dekorace na pečení, dezerty v prášku, sladká jídla, chlazené dezerty, přípravky na zavařování, hotové dorty, Vitalis müsli, mražené pizzy, ale také o rozmanitou nabídku pro velkospotřebitele a mnoho dalšího.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se České republiky prosím kontaktujte:

Dr. Oetker, spol. s r.o.
Ing. Zdeněk Kvinta
E-mail: Zdenek.Kvinta@oetker.com

 

V případě jakýchkoliv jiných dotazů prosím kontaktujte:

Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
Oddělení pro styk s veřejností
Dr. Jörg Schillinger
Telefon: +49 (0) 521 155 2619
E-mail: joerg.schillinger@oetker.com
Web: www.oetker.de

Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
Oddělení pro styk s veřejností
Thierry Krauser
Telefon: +49 (0) 521 155 2349
E-mail: thierry.krauser@oetker.com
Web: www.oetker.de

 

Tisková zpráva ČSZV:

Výrobci plant based potravin v České republice založili vlastní platformu

Kladno, 15. 1. 2021

V rámci Českého sdružení pro značkové výrobky (ČSZV) byla zřízena platforma „potravin na rostlinném základě – plant based.“ Tvoří ji přední české potravinářské společnosti, jejichž výrobky společně tvoří dominantní podíl v této kategorii potravin na prudce rostoucím trhu v ČR: Unilever, Nestlé, Danone, Coca-Cola, Emco, Dr. Oetker či Orkla Foods Česko a Slovensko.

„Naše sdružení jsme založili proto, že segment potravin založených na rostlinném základě má všude v Evropě včetně České republiky obrovskou perspektivu a vznikla potřeba, aby spolu firmy mohly otevřeně komunikovat a řešit dosud otevřené otázky, od chybějících parametrů této kategorie v české i evropské legislativě, přes reformulace a inovace založené na vědeckých poznatcích o moderních zásadách zdravého životního stylu až po edukaci a férové informování spotřebitelů. Výrobky založené na rostlinném základě, ať již jde o potraviny nebo o nápoje, mají totiž obrovské benefity z hlediska sociální i environmentální udržitelnosti. Zdraví naší planety je zásadní i pro zdraví celého lidstva, a platí to i obráceně,“ vysvětluje Jan Levora, výkonný ředitel ČSZV. „Stojíme o dialog se všemi. Naše platforma se hlásí k zásadám tzv. flexitariánské stravy, jejíž filozofie nejlépe odpovídá nejnovějším výživovým doporučením směřující k co nejvyváženějšímu jídelníčku. Nevymezujeme se negativně vůči jiným segmentům v potravinářství. Výrobky na rostlinném základě vnímáme jako doplnění a zpestření současného jídelníčku, jako rozšíření možností,“ doplňuje Jan Levora.

Platforma Plant Based se mj. shodla na základních principech výroby, distribuce a marketingu potravin na rostlinném základě – plant based – v České republice. Angažované společnosti budou společně prosazovat mj. tyto hodnoty:

  • sociální a environmentální odpovědnost a důraz na udržitelnost ve výživě,
  • prosazování zásad pestré vyvážené stravy v souladu s aktuálními poznatky vědy a požadavky zdravého aktivního životního stylu,
  • flexitariánství,
  • systematická podpora biodiverzity a regenerativního zemědělství,
  • otevřenost k připojení dalších firem a otevřenost ke spolupráci s dalšími segmenty potravinářství a také ke komunikaci s veřejnými institucemi a odbornou i širokou veřejností,
  • systematické inovace a reformulace a podpora vědeckého výzkumu.

Kompletní Principy viz v příloze.

O ČSZV
Základním posláním ČSZV je ochrana a podpora společných zájmů výrobců značkových výrobků v oblastech, které ovlivňují výrobu, uvádění na trh, distribuci a prodej značkových výrobků v České republice. Jeho členy jsou výrobci a dovozci rychloobrátkového značkového zboží. Sdružení, které vzniklo v roce 1993, je členem Evropského značkového sdružení (AIM), Cosmetics Europe (CE), Asociace výrobců detergentů (AISE), Světové federace zadavatelů reklamy (WFA) a české Rady pro reklamu.

Více informací podá: Jan Levora, cszv@cszv.cz, tel: 602 211 277

 

Pro více informací pište dotazy na e-mail: zdenek.kvinta@oetker.cz


Zdeněk Kvinta
Marketing Executive Manager Senior

 

 

Stanovisko společnosti Dr. Oetker k výsledkům zprávy JRC z června 2019

Kladno, 25. 6. 2019

Společnost Dr. Oetker dodržuje všechny zákony a nařízení jak na evropské tak na lokální úrovni, proto vítá aktivity, které slouží ke vzdělávání a orientaci spotřebitelů na trhu potravin.

Pro Dr. Oetker je každý spotřebitel důležitý.

Testy prokázaly, že mražená pizza Dr. Oetker Ristorante, evropská jednička na trhu mražené pizzy, je nabízena ve všech testovaných zemích v jednotné globální receptuře. V testu byly zahrnuty tři druhy: Quattro Formaggi, Mozzarella a Hawaii. Stejných výsledků by bylo dosaženo i při zahrnutí ostatních druhů řady Dr. Oetker Ristorante.

Dalšími dvěma testovanými výrobky byly pudingy s vanilkovou a čokoládovou příchutí. Do této části testu byl zahrnut patrně omylem výrobek Dr. Oetker Naturamyl. Naturamyl je tradiční česká značka, kterou Dr. Oetker získal v roce 1997 a od té doby ji prodává s tradiční recepturou. Tento výrobek nese pouze český text a je prodáván výhradně v České republice. V této části testu se ukazuje, jak lokální tradice a příslušná legislativa jednotlivých zemí ovlivňují deklarace na obalech i samotné receptury výrobků. Především příchutě vanilka a čokoláda musí maximálně přizpůsobeny trhu, kde se prodávají.

V České republice nabízí společnost Dr. Oetker ten nejširší sortiment pudingů v prášku na světě. Spotřebitel má k dispozici tři řady pudingů: Dr. Oetker Premium, Dr. Oetker Originál a Dr. Oetker Naturamyl. Není možné srovnávat řady mezi sebou, protože každá má jiné parametry a jiné spotřebitele. Korektní by bylo zařadit do testu výrobek Dr. Oetker Originál. V České republice si ale může spotřebitel vybírat i z výrobku, který je označen jako slovenský (SK).

Pudingové výrobky jsou celoevropsky nesrovnatelné, protože jsou velmi tradiční a na odlišné značení má výrazný vliv lokální legislativa.

 

Pro více informací pište dotazy na e-mail: zdenek.kvinta@oetker.cz


Zdeněk Kvinta
Marketing Executive Manager Senior

 

 

Dr. Oetker Česká republika kupuje značku Natura

Kladno, 1. 2. 2018

S účinností od 1. února 2018 byla dokončena akvizice, při které Dr. Oetker Česká republika získal značky společnosti Natura a.s. se sídlem v Havlíčkově Brodě. Mezi jinými se jedná o značky Natura, Naturamyl, Solamyl a další. Sortiment značky Natura zahrnuje potravinářské škroby, bramborové a moučné směsi, jakož i přípravky na pečení. O ceně transakce se obě strany zavázaly mlčenlivostí.

 

Pro bližší informace kontaktujte:

Dr. Oetker spol. s r.o.
Zdeněk Kvinta
Americká 2335
272 01 Kladno
e-mail: zdenek.kvinta@oetker.cz

 

Dr. Oetker zvyšuje kvalitu

Kladno, 26. 1. 2018

Pro Dr. Oetker stojí potřeby zákazníků a kvalita našich výrobků na prvním místě. Sledujeme proto velmi bedlivě, co zákazníci od našich výrobků očekávají a jak se můžeme ještě zlepšit.

Na základě stoupajících nároků našich spotřebitelů jsme se rozhodli zavést v České republice sortiment mražených pizz Dr. Oetker Ristorante Pizza ve stejné podobě, jak ho známe ze západní Evropy. Tento sortiment se v současnosti začíná dostávat do prodejní sítě.

Receptury výrobků Dr. Oetker Ristorante Pizza se odlišují od dosavadní nabídky mražené pizzy Dr. Oetker v České republice novou recepturou, vyšší hmotností, větším průměrem a i vzhledem výrobku. Celá řada zahrnuje 13 výrobků. Spolu s výrobky s novými recepturami přinášíme na český trh navíc pět jedinečných novinek:

Dr. Oetker Ristorante Pizza Dolce al Cioccolato: jedinečná čokoládová pizza na trhu se třemi druhy čokolády na tenkém křupavém těstě

Dr. Oetker Ristorante Pizza Quattro Stagioni: jedinečná pizza “čtvero ročních období” se salámem, tuňákem, špenátem a žampióny

Dr. Oetker Ristorante Pizza Bianca Prosciutto Patata: jedinečná pizza na smetanovém základě se šunkou a bramborovými lupínky

Dr. Oetker Ristorante Pizza Carbonara: jedinečná pizza na smetanovém základě se šunkou, cibulí, vejcem a sýrem

Dr. Oetker Ristorante Pizza Salame Gluten Free: kvalitní bezlepková pizza s výbornou chutí

Celý sortiment Dr. Oetker Ristorante dále zahrnuje oblíbené druhy:

Dr. Oetker Ristorante Pizza Quattro Formaggi: pizza se čtyřmi druhy sýra

Dr. Oetker Ristorante Pizza Prosciutto: pizza se šunkou

Dr. Oetker Ristorante Pizza Hawaii: pizza se šunkou a ananasem

Dr. Oetker Ristorante Pizza Mozzarella: pizza se sýrem mozzarella

Dr. Oetker Ristorante Pizza Pollo: pizza s kuřecím masem

Dr. Oetker Ristornate Pizza Salame: pizza se salámem

Dr. Oetker Ristorante Pizza Pepperoni Salame Piccante: pikantní pizza se salámem

Dr. Oetker Ristorante Pizza Speciale: pizza se salámem, šunkou a žampióny

 

Pro bližší informace kontaktujte:

Dr. Oetker spol. s r.o.
Zdeněk Kvinta
Americká 2335
272 01 Kladno
e-mail: zdenek.kvinta@oetker.cz

 

Souhlas se sledováním

Byli bychom rádi za Váš souhlas, abychom my a naši partneři mohli používat soubory cookies a podobné technologie a mohli díky tomu pochopit, jak naše internetové stránky využíváte. Umožní nám to lépe porozumět vašemu uživatelskému chování a můžeme mu naše internetové stránky přizpůsobit. Dále bychom spolu s našimi partnery rádi používali tyto údaje pro vytváření personalizovaných nabídek na jejich platformách.

Pokud s tím souhlasíte, klikněte, prosím, na „Souhlasím“. Váš souhlas výslovně zahrnuje také případné předání údajů do Spojených států amerických (dále jen „USA“) ve smyslu článku 49 GDPR. Podrobnější informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů, zde najdete také další informace o předávání dat poskytovatelům technologií a partnerům v USA. Svůj názor můžete změnit kdykoliv.

Nezbytné funkce

K zajištění základních funkcí našich internetových stránek potřebujeme soubory cookies a podobné technologie. Patří sem např. uložení těchto nastavení. Jejich využití je zcela nezbytné, proto tuto možnost nelze vypnout.

Vždy aktivní
Analytika a personalizace

Dále bychom se rádi dozvěděli, jak využíváte naše internetové stránky, abychom je pro vás a ostatní uživatele mohli optimalizovat. Pro tento účel používáme soubory cookies a podobné technologie sledující chování uživatelů, což nám pomáhá vylepšit pro Vás naši nabídku.

Využíváme také poskytovatele technologií, kteří mohou zpracovávat vaše údaje v USA. V takovém případě existuje potenciální riziko, že bezpečnostní služby USA mohou získat přístup k Vašim osobním údajům ve velkém rozsahu a bez předchozího upozornění a že proti tomu nebudete moci podniknout účinné právní kroky v USA.

Ano

Odmítám

(Re-)Marketing / sdílení údajů se třetími stranami

Pro uzpůsobení našich marketingových kampaní vašim potřebám potřebujeme shromáždit údaje o tom, jak se na naše internetové stránky dostáváte a jak interagujete s našimi reklamami. Díky tomu pro Vás můžeme vytvářet nejen lepší reklamy, ale i samotný obsah. Naši marketingoví partneři tyto informace používají také ke svým vlastním účelům, např. k personalizaci Vašeho účtu nebo profilu na jejich platformě.

Spolupracujeme také s partnery, kteří mohou zpracovávat vaše údaje v USA. V takovém případě existuje potenciální riziko, že bezpečnostní služby USA mohou získat přístup k Vašim osobním údajům ve velkém rozsahu a bez předchozího upozornění a že proti tomu nebudete moci podniknout účinné právní kroky v USA.

Ano

Odmítám