COOKIES na webu DR. OETKER

Tento web uloží soubory cookies do Vašeho zařízení, aby umožnil lepší fungování stránek. Více informací zde.

Podnikatelské priority

Dr. Oetker je celosvětová společnost a jako taková má stále komplexnější a složitější podnikovou strukturu. Kromě základní organizační struktury se zavádí pro jasně definované podnikatelské priority různé systémy řízení, které vycházejí z mezinárodně uznávaných standardů a procházejí pravidelnými audity.

Kvalita

Základním předpokladem úspěchu značky Dr. Oetker je dodržování vysokých standardů kvality a bezpečnosti při výrobě. To zahrnuje celý proces počínaje vývojem výrobků až po jejich přípravu samotným spotřebitelem. Cílem je zaručit trvalou kvalitu a bezpečnost výrobků a zdokonalovat jejich úroveň. Pro tento účel zavedla společnost rozsáhlý systém řízení kvality. Jednou ze součásti systému řízení kvality v rámci společnosti Dr. Oetker jsou pravidelné audity systému řízení kvality podle mezinárodních norem ISO 9001, ISO 22000 a HACCP.

Ochrana životního prostředí

Ochrana životního prostředí

Prostřednictvím zavedení systému řízení ochrany životního prostředí podle celosvětové normy ISO 14001 zakotvila společnost Dr. Oetker ochranu životního prostředí do svých podnikatelských plánů. Rámec činnosti tvoří dokument Politika ochrany životního prostředí a řízení hospodaření s energií. Společnost Dr. Oetker pracuje soustavně na snižování své spotřeby energií, tedy i na snížení své produkce CO2. Pro tento účel společnost již před lety zavedla ve svých závodech monitorovací systémy energií.

Bezpečnost práce

Ochrana životního prostředí

Prioritou číslo jedna ve všech oblastech společnosti je bezpečnost zaměstnanců. Na bezpečnost zaměstnanců dohlížejí speciálně vyškolení pracovníci, kteří odpovídají za bezpečnost práce v různých oblastech. Kromě preventivních školení ochrany zdraví a bezpečnosti při práci se pravidelně uskutečňují školení protipožární ochrany a kurzy první pomoci.

Legislativa

Společnost Dr. Oetker může být úspěšná jen tehdy, bude-li bezpodmínečně dodržovat všechny zákonné požadavky země působení. Přesné a správné dodržování zákonů a jiných legislativních nařízení je základem pro jakoukoliv podnikatelskou činnost. Toho si je společnost Dr. Oetker plně vědoma a z tohoto základu vychází její budoucí úspěch.