Flag

O Dr. Oetker

Sociální odpovědnost
Více
O Dr. Oetker
Sociální odpovědnost

Nezbytným předpokladem odpovědného hospodaření je i rozpoznat a zohlednit sociální potřeby společnosti. Proto společnost Dr. Oetker navázala v roce 2010 dlouhodobý partnerský vztah se sdružením SOS dětských vesniček.

Partnerství s SOS dětskými vesničkami

Dr. Oetker je rodinnou firmou, která si uvědomuje, jak důležitou roli při formování společnosti rodina sehrává. Každé dítě má právo na zázemí, které mu rodina poskytuje, a právě proto ji Dr. Oetker jako rodiná firma podporuje. Partnera, který dětem umožňuje strávit život v rodině se všemi pozitivními hodnotami, které rodina přináší, našla společnost Dr. Oetker ve sdružení SOS dětských vesniček.

Počátkem roku 2010 bylo uzavřeno tříleté partnerství mezi společností Dr. Oetker, spol. s r. o. a Sdružením SOS dětských vesniček s cílem podpoření projektů ke zlepšení podmínek pro život dětí v SOS dětských vesničkách ve výši 1 mil. Kč. V roce 2013 bylo partnerství mezi společností Dr. Oetker a SOS dětskými vesničkami prodlouženo o další tři roky, v jejichž průběhu bude na projekty SOS dětských vesniček věnován další 1 mil. Kč. V roce 2016 bylo partnerství mezi společností Dr. Oetker a SOS dětskými vesničkami opět prodlouženo o další tři roky. Částka, která byla na projekty věnována se navýšila na 1 300 000 Kč. Na další tříleté období 2019 - 2021 bylo opět  prodlouženo partnerství mezi společností Dr. Oetker a SOS dětskými vesničkami. Na toto období byla poskytnuta částka 1 300 000 Kč.

Kromě finančního daru Dr. Oetker podporuje SOS dětské vesničky bezplatnými dodávkami výrobků Dr. Oetker, které jsou např. v případě výrobků na pečení ideální pro podporu rodinné sounáležitosti a pohody. Dr. Oetker příležitostně poskytuje i jinou materiální podporu určenou ke zlepšení života dětí v náhradní rodinné péči.

Více informací o partnerství Dr. Oetker s SOS dětskými vesničkami a fotogalerii z různých společenských událostí naleznete na www.podporujemerodinu.cz.

Picture - banner 2 image

Podporujeme rodinu ♥

Picture - banner 2 image

Podporujeme rodinu ♥

Pomáháme těm, kteří rodinu nemají

Společnost Dr. Oetker spol. s r.o. uzavřela partnerství se Sdružením SOS dětských vesniček. Počínaje rokem 2010 Dr. Oetker podporuje vybrané projekty Sdružení SOS dětských vesniček a tím přispívá k zajištění kvalitní náhradní rodinné péče, které Sdružení SOS dětských vesniček poskytuje. Dr. Oetker je rodinnou firmou a proto víme, jak je rodina důležitá. Každý má právo na to mít svou rodinu, proto ji podporujeme.

Chcete pomoci i Vy? Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS VESNICKY na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč. SOS dětské vesničky obdrží 28,50 Kč. Více informací na www.darcovskasms.cz.

Proč to děláme

Síla vlastní rodiny a domova je nenahraditelná. Bohužel, stále je na světě mnoho dětí, které domov a péči rodičů z mnoha důvodů postrádají. A každým okamžikem takových dětí přibývá. Jejich rodiče je odloží anebo nejsou schopni se o své děti starat. Dr. Oetker je rodinnou firmou, která se od roku 1891 úspěšně rozvinula ve významnou mezinárodní firmu. Podstata rodinné firmy zůstává stále zachována. Dr. Oetker ví, jak je v životě člověka rodina a domov důležitý, proto je podpora tohoto rodinného projektu naprosto přirozená.
www.oetker.cz

Sledujte nás
Sledujte Dr. Oetker na sociálních sítích