COOKIES na webu DR. OETKER

Tento web uloží soubory cookies do Vašeho zařízení, aby umožnil lepší fungování stránek. Více informací zde.

Sociální odpovědnost

Nezbytným předpokladem odpovědného hospodaření je i rozpoznat a zohlednit sociální potřeby společnosti. Proto společnost Dr.Oetker navázala v roce 2010 dlouhodobý partnerský vztah se sdružením SOS dětských vesniček.

 

Partnerství s SOS dětskými vesničkami

Dr. Oetker je rodinnou firmou, která si uvědomuje, jak důležitou roli při formování společnosti rodina sehrává. Každé dítě má právo na zázemí, které mu rodina poskytuje, a právě proto ji Dr. Oetker jako rodiná firma podporuje. Partnera, který dětem umožňuje strávit život v rodině se všemi pozitivními hodnotami, které rodina přináší, našla společnost Dr. Oetker ve sdružení SOS dětských vesniček.

Počátkem roku 2010 bylo uzavřeno tříleté partnerství mezi společností Dr. Oetker, spol. s r. o. a Sdružením SOS dětských vesniček s cílem podpoření projektů ke zlepšení podmínek pro život dětí v SOS dětských vesničkách ve výši 1 mil. Kč. V roce 2013 bylo partnerství mezi společností Dr. Oetker a SOS dětskými vesničkami prodlouženo o další tři roky, v jejichž průběhu bude na projekty SOS dětských vesniček věnován další 1 mil. Kč. V roce 2016 bylo partnerství mezi společností Dr. Oetker a SOS dětskými vesničkami opět prodlouženo o další tři roky. Částka, která byla na projekty věnována se navýšila na 1 300 000 Kč. Na další tříleté období 2019 - 2021 bylo opět  prodlouženo partnerství mezi společností Dr. Oetker a SOS dětskými vesničkami. Na toto období byla poskytnuta částka 1 300 000 Kč.

Kromě finančního daru Dr. Oetker podporuje SOS dětské vesničky bezplatnými dodávkami výrobků Dr. Oetker, které jsou např. v případě výrobků na pečení ideální pro podporu rodinné sounáležitosti a pohody. Dr. Oetker příležitostně poskytuje i jinou materiální podporu určenou ke zlepšení života dětí v náhradní rodinné péči.

Více informací o partnerství Dr. Oetker s SOS dětskými vesničkami a fotogalerii z různých společenských událostí naleznete na www.podporujemerodinu.cz.

Podporujeme rodinu
Pomáhat je tak snadné.
víc