SOS vesničky

Poslání a cíle SOS dětských vesniček

Cílem SOS dětských vesniček je poskytnout dětem, které se ocitly mimo vlastní rodinu a nemají možnost být umístěny v adoptivní či individuální pěstounské péči, možnost vyrůstat v rodinném prostředí. Děti připravujeme společně s matkami pěstounkami cíleně na samostatný život.

Naše vize

Co chceme pro všechny děti světa

Každé dítě patří do rodiny

Rodina je srdcem společnosti. V rodině dítě vnímá pocit bezpečí a sounáležitosti. Učí se hodnotám, sdílí odpovědnosti a tvoří dlouhodobé životní vztahy. Rodinné prostředí dává dětem pevné základy, na nichž lze stavět svůj život.

Každé dítě vyrůstá v lásce

Šrámy na duši se hojí díky lásce a přijetí. Děti se učí důvěřovat a věřit v sebe i ostatní. S tímto sebevědomím může každé dítě rozpoznat a naplnit svůj potenciál.

Každé dítě vyrůstá s respektem

Vše, co dítě řekne, je bráno vážně. Děti se účastní rozhodování, které ovlivňuje jejich životy, a jsou vedeny k tomu, aby jednou převzaly vedoucí roli ve vlastním rozvoji. Dítě vyrůstá s respektem a důstojností jako cenný člen rodiny a společnosti.

Každé dítě vyrůstá v bezpečí

Děti jsou chráněné před zneužíváním, zanedbáváním a vykořisťováním a jsou v bezpečí v případě přírodních katastrof a válek. Nezbytný požadavek pro zdravý vývoj všech dětí je přístřeší, jídlo, zdravotní péče a vzdělání. 

 

Naše poslání

Co děláme

Budujeme rodiny pro děti v nouzi

Pracujeme pro děti, které jsou osiřelé, opuštěné nebo jejichž rodiny nejsou schopny se o ně postarat. Dětem dáváme příležitost vybudovat trvalé vztahy v rámci rodiny. Přístup v SOS dětských vesničkách je založen na čtyřech zásadách: Každé dítě potřebuje matku a přirozeně vyrůstá v kolektivu se svými bratry a sestrami, ve svém vlastním domě a za podpory komunity SOS vesničky.

Pomáháme dětem vytvářet vlastní budoucnost

Umožňujeme dětem žít v souladu s vlastní kulturou a náboženstvím a stát se aktivními členy komunity. Pomáháme dětem poznat a vyjádřit individuální schopnosti, zájmy a nadání. Zajišťujeme přístup ke vzdělání a získávání dovedností, které potřebují k tomu stát se úspěšnými a prospěšnými členy společnosti.

Podílíme se na rozvoji komunit

Podílíme se na životě komunit a reagujeme na vývoj potřeb nejvíce ohrožených členů ve společnosti – dětí a mládeže. Zřizujeme zařízení a programy, které mají za cíl posílení rodiny a zabránění zanedbávání dětí. Ruku v ruce se členy komunity zabezpečujeme vzdělávání, zdravotní péči a reagujeme na stavy nouze.

 

Co nás posiluje?

Základní přesvědčení a postoje, na kterých SOS dětské vesničky staví, a které jsou základními kameny našeho úspěchu. Tyto trvalé hodnoty vedou naše aktivity, rozhodnutí a vztahy k naplňování poslání.

Odvaha: Podnikáme opatření

V oblasti péče o opuštěné děti a sirotky se snažíme přinášet inovativní přístupy. Pomáháme dětem, které nemají, na koho by se mohly obrátit. S citlivým a jistým přístupem se klademe otázky, učíme a přijímáme opatření pro děti na celém světě.

Oddanost: Plníme naše sliby

Jsme odhodláni generacím dětí pomoci najít lepší život. Pro tyto účely rozvíjíme a usilujeme o trvalé vztahy s našimi dárci, spolupracovníky a komunitami, ve kterých jsme zakotveni. Věříme, že dlouhodobým závazkem docílíme smysluplného a udržitelného dopadu.

Důvěra: Věříme jeden druhému

Věříme ve schopnosti a potenciál druhých. Podporujeme a respektujeme se navzájem a budujeme prostředí, ve kterém můžeme dosáhnout našich povinností s jistotou. Atmosféra důvěry nás inspiruje ke sdílení našich zkušeností a učení se jeden od druhého.

Odpovědnost: Jsme spolehlivými společníky

Od roku 1949 budujeme důvěru s našimi dárci, vládami a ostatními partnery, kteří nás podporují. Naše největší odpovědnost je zajistit blaho dětí zajištěním vysokého standardu péče. Přitom jsme se zavázali k používání veškerých finančních prostředků a zdrojů moudře, s respektem a zodpovědností. 

Naše principy

Věříme, že o vývoj dítěte je nejlépe postaráno:

v pečujícím rodinném prostředí

Usilujeme o to, aby každé dítě mělo pečujícího rodiče nebo náhradní pečující osobu, jež ho povede a bude podporovat v jeho vývoji. Snažíme se také o to, aby mohli sourozenci zůstat pohromadě. V pečujícím rodinném prostředí vytváří rodina domov, kde se děti těší skutečnému pocitu bezpečí a sounáležitosti.

za podpory silné sociální sítě

Děti a jejich rodiny jsou součástí komunity, která vytváří pevný systém pomoci. Spolupracujeme s vládou, obcí a společnou prací s dalšími důležitými partnery rozvíjíme jednotnou síť podpory a spojenectví na ochranu práv dítěte.

díky tomu, že svá rozhodnutí a kroky stavíme na nejlepším zájmu dítěte

K řešení situace dítěte přistupujeme komplexně. Způsob pomoci rozvíjíme na základě analýzy a zvážení, co je v nejlepším zájmu dítěte. Postupy práce upravujeme na míru situaci dítěte.

díky tomu, že děti zapojujeme do hledání řešení problémů, jimž ve svém životě čelí.

Role dětí při řešení svých potřeb a práv je pro nás klíčová. Zajímá nás názor dítěte, kterému věnujeme pozornost odpovídající věku, zralosti a schopnostem. Umožňujeme dětem jejich názor vyjádřit a získat tak schopnosti důležité pro život, jako jsou komunikační dovednosti, spolupráce s druhými a umění řešit problémy. Povzbuzujeme děti, aby přebíraly vlastní zodpovědnost a respektovaly práva druhých.

Souhlas se sledováním

Byli bychom rádi za Váš souhlas, abychom my a naši partneři mohli používat soubory cookies a podobné technologie a mohli díky tomu pochopit, jak naše internetové stránky využíváte. Umožní nám to lépe porozumět vašemu uživatelskému chování a můžeme mu naše internetové stránky přizpůsobit. Dále bychom spolu s našimi partnery rádi používali tyto údaje pro vytváření personalizovaných nabídek na jejich platformách.

Pokud s tím souhlasíte, klikněte, prosím, na „Souhlasím“. Váš souhlas výslovně zahrnuje také případné předání údajů do Spojených států amerických (dále jen „USA“) ve smyslu článku 49 GDPR. Podrobnější informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů, zde najdete také další informace o předávání dat poskytovatelům technologií a partnerům v USA. Svůj názor můžete změnit kdykoliv.

Nezbytné funkce

K zajištění základních funkcí našich internetových stránek potřebujeme soubory cookies a podobné technologie. Patří sem např. uložení těchto nastavení. Jejich využití je zcela nezbytné, proto tuto možnost nelze vypnout.

Vždy aktivní
Analytika a personalizace

Dále bychom se rádi dozvěděli, jak využíváte naše internetové stránky, abychom je pro vás a ostatní uživatele mohli optimalizovat. Pro tento účel používáme soubory cookies a podobné technologie sledující chování uživatelů, což nám pomáhá vylepšit pro Vás naši nabídku.

Využíváme také poskytovatele technologií, kteří mohou zpracovávat vaše údaje v USA. V takovém případě existuje potenciální riziko, že bezpečnostní služby USA mohou získat přístup k Vašim osobním údajům ve velkém rozsahu a bez předchozího upozornění a že proti tomu nebudete moci podniknout účinné právní kroky v USA.

Ano

Odmítám

(Re-)Marketing / sdílení údajů se třetími stranami

Pro uzpůsobení našich marketingových kampaní vašim potřebám potřebujeme shromáždit údaje o tom, jak se na naše internetové stránky dostáváte a jak interagujete s našimi reklamami. Díky tomu pro Vás můžeme vytvářet nejen lepší reklamy, ale i samotný obsah. Naši marketingoví partneři tyto informace používají také ke svým vlastním účelům, např. k personalizaci Vašeho účtu nebo profilu na jejich platformě.

Spolupracujeme také s partnery, kteří mohou zpracovávat vaše údaje v USA. V takovém případě existuje potenciální riziko, že bezpečnostní služby USA mohou získat přístup k Vašim osobním údajům ve velkém rozsahu a bez předchozího upozornění a že proti tomu nebudete moci podniknout účinné právní kroky v USA.

Ano

Odmítám