COOKIES na webu DR. OETKER

Tento web uloží soubory cookies do Vašeho zařízení, aby umožnil lepší fungování stránek. Více informací zde.

Kontrola kvality

Kontrola kvality výrobků i celého výrobního procesu hraje ve společnosti Dr. Oetker mimořádnou úlohu. S cílem zabezpečit vysokou úroveň kvality a bezpečnosti výrobků Dr. Oetker jsou realizována četná opatření zaměřená na rozpoznání možných rizik při vývoji, výrobě, přepravě a přípravě potravin, na minimalizaci nebezpečí a ochranu životního prostředí.

Kvalita v každé výrobní fázi

Úvahy týkající se bezpečnosti a kvality přicházejí již v první fázi koncepce výrobků a obalů a hrají rozhodující úlohu při výběru a kontrole surovin. Ve výrobě znamená zabezpečení kvality neustálou kontrolu standardů kvality a přísné dodržování hygienických předpisů. V průběhu přepravy musí být především zajištěno, aby nedošlo k poškození zboží a aby byl původ zboží neustále jednoznačně identifikovatelný. Jsou prováděny průzkumy a testy, do jaké míry výrobky splňují požadavky a nároky spotřebitelů.

Proces zabezpečení kvality v rámci společnosti Dr. Oetker probíhá podle požadavků hygienických předpisů pro potravinářský průmysl a v souladu s koncepcí HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Point), která analyzuje proces výroby s ohledem na eventuální zdravotní rizika. Bezpečnost a kvalitu výrobků zabezpečují přiměřená opatření implementovaná na přesně stanovených kontrolních stanovištích.

Ve všech provozech společnosti Dr. Oetker jsou realizovány standardy zakotvené v procesu řízení kvality a bezpečnosti potravin. Externí auditoři pravidelně zkoumají systém řízení kvality a bezpečnosti potravin a provádějí audity podle normy ISO 9001 a ISO 22000.